PKA
Visuel identitet

17. januar 2018, version 1.3
Re-public

Introduktion

PKAs løfte overfor medlemmerne er: ”Sammen giver vi mere tilbage”.

Den visuelle identitet for PKA er, sammen med denne tilhørende designmanual udviklet og udarbejdet af designbureaet Re-public, i samarbejde med PKA og konsulent-virksomheden The Consulting Firm.

Manualen beskriver overordnede retningslinjer og regler for de grundlæggende elementer i PKA’s visuelle identitet; logo, pay-off, farver, typografi og supergrafik. Manualen henvender sig til eksterne samarbejdspartnere såsom tryksags-og skilteproducenter samt til egne medarbejdere og andre interessenter i forbindelse med udarbejdelse af både intern og ekstern kommunikation.

Logo og respektafstand

Logoets struktur og definering af respektafstand.

I enhver fremstilling af logoet skal der overholdes en minimums-respektafstand mellem logoet og kanten af det format, hvorpå logoet placeres.

Respektafstanden for logoet er defineret som højden på navnetrækket, som illustreret her. Når logoet skaleres op eller ned i størrelse, vil respektafstanden skalere tilsvarende.

Respektafstanden skal ligeledes holdes, når logoet placeres i et layout ved siden af andre grafiske elementer såsom billeder, tekst og/eller andre symboler og logoer.

Payoff og respektafstand

Payoff'ets struktur og definering af respektafstand.

PKA’s pay-off udgøres af sætningen ”Sammen giver vi mere tilbage”, sat med skrifttypen Verdana Regular. I den grafiske udformning er ordet ”Sammen” markeret med skrifttypen Verdana Bold Italic for at markerere, at der i udtalen lægges tryk på dette ord. Pay-off’en er en sammenhængende grafisk enhed, og må ikke ændres eller sættes op på anden måde end vist her.

NB!
Pay-off anvendes og implementeres altid i kontekst med PKA’s logo, og aldrig alene. Se nærmere herom på de følgende sider.

I enhver fremstilling af pay-off, skal der overholdes en minimums-respektafstand mellem pay-off’en og kanten af det format, hvorpå den placeres.

Respektafstanden for pay-off er defineret som skriftens totale ”body-height”, som illustreret her. Når pay-off’en skaleres op eller ned i størrelse, vil respektafstanden skalere tilsvarende.

Respektafstanden skal ligeledes holdes, når pay-off placeres i et layout ved siden af andre grafiske elementer såsom billeder, tekst og/eller andre symboler og logoer.

Payoff og logo (samlet)

Logo og pay-off samlet, samt definition af respektafstand.

PKA’s logo og pay-off anvendes ofte som ét samlet mærke, som vist her.

I dette mærke sidder logo og pay-off sammen i en vertikal komposition som en samlet grafisk enhed. Når logo og pay-off anvendes som et samlet mærke, må kompositionen eller de indbyrdes størrelsesforhold ikke ændres.

I enhver fremstilling af logo og pay-off som samlet mærke, skal der overholdes en minimums-respektafstand mellem mærket og kanten af det format, hvorpå det placeres.

Respektafstanden for det samlede mærke er defineret som højden på navnetrækket, som illustreret her på siden. Når logoet skaleres op eller ned i størrelse, vil respektafstanden skalere tilsvarende.

Respektafstanden skal ligeledes holdes, når mærket placeres i et layout ved siden af andre grafiske elementer såsom billeder, tekst og/eller andre symboler og logoer.

Payoff og logo (adskilt)

Læseretning, størrelsesforhold og komposition når logo og payoff optræder adskilt

For at både logo og pay-off præsenteres optimalt i forskellige implementerings-situationer, kan de to elementer anvendes adskilt fra hinanden i en variabel komposition. Dette sikrer at begge elementer kommer til sin ret og altid fremstår tydeligt læsbare.

Selvom logo kan anvendes uden tilhørende pay-off, er det ikke tilladt at anvende pay-off alene. Når logo og pay-off anvendes adskilt fra hinanden, er det vigtigt at overholde følgende retninglinier, for at sikre et konsekvent og sammenhængende udtryk:

Læseretning
Logo skal altid være placeret øverst eller til venstre for pay-off, således at logo kommer først i læseretningen; enten oppefra og nedefter – eller fra venstre mod højre.

Størrelsesforhold
For at sikre et ensartet udtryk, er størrelsesforholdet mellem de to elementer som udgangspunkt fast defineret. Således skal pay-off altid skaleres så højden på kapitæl-S matcher navnetrækkets x-højde.

Komposition
Logo og pay-off skal altid placeres i en indbyrdes komposition således at de flugter med hinandens øverste eller venstre kant. I enkeltstående tilfælde kan logo pay-off roteres 90˚ i forhold til hinanden og skaleres, så de flugter hhv. horisontalt og vertikalt. Dette er dog kun tilladt når andre kompositioner ikke er mulige.

Logo gengivelse

PKA’s logo og pay-off kan gengives i én af fire forskellige farve-kombinationer, som vist her i prioriteret rækkefølge.

Hvor det ikke er teknisk muligt eller hensigtsmæssigt at anvende farver, gengives logoet i ren en sort/hvid farve-fremstilling:

PKA-Rød på hvid
Den primære fremstilling af PKA’s logo er med farven PKA-Rød, på hvid eller lys baggrund. Denne primære version anvendes som standard på tværs af alle medier og platforme.

Hvid på PKA-Rød
Som alternativ til den primære fremstilling, kan farverne inverteres således at logoet fremstår hvidt på en PKA-Rød baggrundsfarve. Denne farvekombination kan anvendes frit hvor mest hensigtsmæssigt i tilfælde hvor der ønskes et mere kraftfuldt udtryk.

Sort på hvid
Det sorte logo anvendes på hvid eller lys baggrundsfarve, eller på et overvejende lyst baggrundsbillede.

Hvid på sort
Det hvide logo anvendes på sort eller mørk baggrundsfarve, eller på et overvejende mørkt baggrundsbillede.

2. Farver

Farvepaletten for PKA’s visuelle identitet består af de ti farver vist herunder, opdelt i hhv. primær og sekundære identitetsfarver, samt supplerende funktions-farver.

Farvekoder

PKA’s farvepalet består af de ti farver, defineret her. Farverne er opdelt i hhv. primære og sekundære identitetsfarver, samt en række funktions-farver. I eksekvering og implementering af PKA’s visuelle identitet må ikke anvendes andre farver end specificeret her.

Primær identitetsfarve
Den primære identitetsfarve er PKA Rød, der kan beskrives som en dyb, mørkerød nuance med en kølig tone. PKA Rød anvendes bredt på tværs af medier og platforme — navnligt som standardfarve til logo, pay-off og andre isolerede designelementer, der har særlig identitetsbærende status.

Sekundære identitetsfarver
De sekundære identitetsfarver udgøres af farverne Rubinrød, Petrolium, Isblå, Jade og Lavendel. De fem farver anvendes som supplement til PKA Rød for at skabe et dynamisk og varieret farveudtryk på tværs af medier og platforme. De sekundære identitetsfarver kan bruges med samme hyppighed og omfang som PKA Rød, men skal som udgangspunkt fremstå som et tillæg — og må aldrig erstatte PKA Rød i bærende designelementer såsom logo og pay-off.

Funktions-farver
I tillæg til identitetsfarverne, er defineret fire forskellige funktionsfarver; Smaragd, Violet, Gul og Sort. Funktionsfarverne anvendes udelukkende i enkeltstående tilfælde, når der er konkret, praktisk behov for en bredere palet med flere artsforskellige farver — primært ifm. informationsgrafik, diagrammer og lignende.

Primær identitetsfarve

PKA-Rød
Pantone 221 C / 220 U
CMYK: 30.100.40.0
RGB: 150.0.75
HEX: #96004b

Sekundære identitetsfarver

Lys Rubin
Pantone Rubine Red C/U
CMYK: 10.100.40.0
RGB: 210.0.80
HEX: #d20050

Petrolium
Pantone 3025 C/U
CMYK: 100.40.35.40
RGB: 0.65.90
HEX: #00415a

Isblå
Pantone 628 C/U
CMYK: 35.0.15.0
RGB: 180.225.230
HEX: #b4e1e6

Jade
Pantone: 3268 C/U
CMYK: 75.0.60.0
RGB: 0.170.130
HEX: #00aa82

Lavendel
Pantone: 7441 C/U
CMYK: 45.75.10.0
RGB: 160.90.150
HEX: #a05a96

Funktionsfarver

Smaragd
Pantone: 7728 C/U
CMYK: 90.40.75.45
RGB: 0.80.50
HEX: #005032

Violet
Pantone: 2612 C/U
CMYK: 70.100.25.25
RGB: 100.0.90
HEX: #64005a

Gul
Pantone: 121 C / 120 U
CMYK: 0.25.85.0
RGB: 255.190.55
HEX: #ffbe37

Sort
Pantone Black C/U
CMYK: 0.0.0.100
RGB: 0.0.0
HEX: #000000

3. Typografi

PKA’s visuelle identitet omfatter brug af de to skrifttyper (fonte) Verdana og Georgia, til alle former for tekstbaseret kommunikation. Ingen andre skrifttyper end disse to må benyttes. Verdana og Georgia er inkluderet som såkaldte systemfonte i både Microsoft Windows og MacOS. Begge skrifttyper er således let tilgængelige for alle interessenter, der arbejder med PKA’s kommunikation.

SkrifttyperVerdana
Verdana er PKA’s primære identitetsskrift, og definerer den visuelle identitets typografiske udtryk. Verdana er tilgængelig i de fire standard skriftsnit defineret her, og kan anvendes til alle former for tekst.

Georgia
Georgia er PKA’s sekundære identitetsskrift. Georgia er tilgængelig i de fire standard skriftsnit defineret her, og anvendes som alternativ eller supplement til Verdana i situationer, hvor der ønskes et mere varieret typografisk udtryk.

Verdana Pro & Georgia Pro
Ud over standard-versionerne af Verdana og Georgia, kan særlige pro-versioner anvendes til mere komplekse og omfangsrige grafiske opgaver – som f.eks. årsrapporter, magasiner, annoncer eller tekstunge foldere. I pro-versionerne findes et bredere udvalg af skriftsnit, der giver yderligere fleksibilitet og alsidighed.

Ifm. med tryksager, plakater og lignende, hvor der ønskes et ensartet udtryk, anvendes Georgia Bold Condensed som hovedregel til overskrifter. Dette skriftsnit er markant og iøjenfaldende, og opfattes som en mere rund, imødekommende og feminin skrift end Verdana. Verdana regular og Verdana bold anvendes generelt som brødtekst og skaber kontrast til oversskriften.

4. Billedkoncept

PKA’s visuelle identitet omfatter et billedekoncept, der for det første definerer en stil og tone for alt PKA’s billedemateriale — og for det andet udgøres af en billedebank, med en række konkrete motiver, fotograferet specifikt til PKA.

Motiverne i billedebanken er specielt udvalgt, afstemt og færdigbehandlet til det ønskede udtryk. Motiverne skal anvendes som de foreligger, og må ikke tones, fritlægges, anvendes som komposit, eller på anden måde justeres til et uhensigtsmæssigt udtryk. I alle former for PKA’s kommunikation og markedsføring, bør der som udgangspunkt ikke bruges andet billedemateriale, end PKA’s egne billeder.

Billedekonceptet definerer to forskellige typer billeder, beskrevet nedenfor.

Brandbilleder

Eksempler på brandbilleder / på job

Eksempler på brandbilleder / i privatlivet

PKA’s brandbilleder er toneangivende for PKA’s visuelle udtryk, og bør benyttes så ofte som muligt, på tværs af medier og platforme. Billederne er af generel karakter og gengiver forskellige aspekter af PKA’s virke. Motiverne viser typisk medlemmer fra forskellige faggrupper — både på arbejdspladsen, i dagligdagssituationer og i privatlivet.

Brandbilleder anvendes typisk i tilfælde, hvor der ikke er specifikt behov for at vise konkrete motiver, situationer eller faggrupper.

Funktionsbilleder

Eksempler på funktionsbilleder

PKA’s funktionsbilleder er af mere specifik karakter, og viser de enkelte faggrupper og faktiske arbejdssituationer. Funktionsbillederne benyttes typisk når der er konkret ønske eller behov for at beskrive et bestemt fagområde.

5. Illustrationer

PKA’s visuelle identitet omfatter en defineret illustrationsstil, der fastlægger streg og tone for alle former for illustrationer. Som supplement til PKA’s billedebank findes ligeledes et arkiv med illustrationer af en række af de begreber og budskaber, PKA ofte kommunikerer.

Eksempler

Eksempler på illustrationer

Eksempler på illustrationer

Alle illustrations-motiver findes hhv. som hel-side og som en vignet. Se eksempler herover.

Illustrationer kan anvendes bredt på tværs af medier og platforme, men bruges som udgangspunkt kun, når der ikke findes et passende billede blandt PKA's brand- og funktionsbilleder. Dette vil typisk være i situationer, hvor der er konkret behov for et meget specifikt motiv, der tydeligt illustrerer en bestemt situation.

6. Layoutelementer

For at opretholde en ensartet og effektiv visuel kommunikation, er defineret en nogle enkle retninglinier for standard layout-elementers udseende – herunder bl.a. splashes, pile, skillelinier og forskellige typer diagrammer.

Disse grafiske elementer skal som udgangspunkt have samme udseende på tværs af medier og platforme – dvs. både online, offline i PowerPoint-præsentationer og årsrapporter. Dog kan der afviges, hvis det giver mening i isolerede tilfælde.

Eksempler

Splash – med og uden baggrundsfarve

Tekst opdelt med linier

Cirkeldiagram

Søjlediagram

Her ses eksempler på hvordan linier og typografi bruges i både splashes, tekster, cirkeldiagrammer og søjlediagrammer.

7. Supergrafik

PKA’s supergrafik er et dekorativt grafisk element, der anvendes som supplement til de tre bærende elementer i den visuelle identitet; logo, farver og typografi.

Implementering af supergrafikken er således ikke altid påkrævet, men anvendes i tilfælde hvor der ønskes et mere ekspressivt grafisk udtryk.

Variationer

Eksempler på variationer af supergrafik i farven PKA-Rød.

Supergrafikken er et udsnit af PKA’s logo-symbol, som er skaleret op i størrelse og beskåret så det fremstår som en abstrakt grafisk form.

Her ses fire forskellige eksempler på formmæssige variationer af PKA’s supergrafik, som hver især viser et forskelligt udsnit af det originale logo-symbol. Supergrafikken er altså ikke ét statisk billede, men kan varieres i både størrelse, beskæring og farve, som vist på de følgende sider.

Supergrafik til tryk

Baggrund: PKA-rød, 100% toning
Logo symbol: PKA-rød, 90% toning

Baggrund:
Petrolium, 100% toning

Logo symbol:
Petrolium, 90% toning

Baggrund:
Lys Rubin, 100% toning

Logo symbol:
Lys Rubin, 90% toning

Baggrund:
Isblå, 100% toning

Logo symbol:
Isblå, 80% toning

Baggrund:
Sort, 100% toning

Logo symbol:
Sort, 95% toning

Den tekniske opsætning af PKA’s supergrafik varierer alt efter hvilket medie grafikken skal indgå/produceres i. Til tryksager og print-produktion skal supergrafikken sættes op i CMYK-farver efter de guidelines som er vist herover.

Her er vist fem forskellige eksempler på både form- og farvemæssige variationer af PKA’s supergrafik – defineret med farvekoder til tryk/print-produktion.

Eksemplerne viser forskellige udsnit af det originale logo-symbol, samt eksekveringer af ”tone-i-tone” -farveprincippet med de fire sekundære identitetsfarver.

Bemærk at toningen af logo-symbolet varierer for hver farve for at opnå ensartet kontrast-effekt mellem for- og baggrund. Ved helt lyse farver (Isblå) skal toningen være stærkere, og ved helt mørke farver (Sort) skal toningen være svagere.

Supergrafik til print

Baggrund: RGB: 150.0.75 / HEX: #96004b
Logo symbol: RGB: 150.45.90 / HEX: #a32d5a

Baggrund:
RGB: 0.65.90
HEX: #00415a

Symbol:
RGB: 0.73.102
#004966

Baggrund:
RGB: 210.0.80
HEX: #d20050

Symbol:
RGB: 229.0.88
HEX: #e50058

Baggrund:
RGB: 180.225.230
HEX: #b4e1e6

Symbol:
RGB: 189.237.242
HEX: #bdedf2

Baggrund:
RGB: 0.0.0
HEX: #000000

Symbol:
RGB: 33.33.33
HEX: #212121

Den tekniske opsætning af PKA’s supergrafik varierer alt efter hvilket medie grafikken skal indgå/produceres i. Til digital skærmvisning skal supergrafikken sættes op i RGB (eller HEX)-farver efter de guidelines som er vist her på siden.

Her er vist fem forskellige eksempler på både form- og farvemæssige variationer af PKA’s supergrafik – defineret med farvekoder til digital skærmvisning.

Eksemplerne viser forskellige udsnit af det originale logo-symbol, samt eksekveringer af ”tone-i-tone” -farveprincippet med de fire sekundære identitetsfarver.

De farvekoder der er noteret her, refererer til identitetsfarverne, som er defineret under afsnittet ”FARVER”.

8. Skabeloner

Herunder følger en række guidelines til hvordan designelementerne implementeres på diverse formater.

Brevpapir

Eksempel på brevpapir

Brevpapir
BrevpapirPKA’s fortrykte brevpapir er sat op så det afspejler retningslinierne for den overordnede visuelle identitet. Logoet er placeret i øverste højre hjørne og holder kant med et felt reserveret til opsætning af brevhoved. Denne placering af logo er ens for alle typer breve og dokumenter.

A. Logo
Logo er placeret i standardstørrelsen:
B = 25 mm., med top- og højremargen på hhv. 13 og 15 mm.

Visitkort

Eksempel på visitkort

Brevpapir
PKA’s visitkort er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation. De forskellige elementer på visitkortet er sat op som bekrevet her:

A. Navn / Firmanavn
Skrifttype: Verdana Bold
Karaktértype: Versaler (blokbogstaver)
Størrelse: Pt. 6,5/9
Farve: Sort

I tilfælde hvor navnet er for langt til at kunne stå på én linie, kan teksten knibes indenfor et rimeligt omfang. Alternativt sættes punktstørrelsen ned.

B. Data
Skrifttype: Verdana
Størrelse: Pt. 6,5/9
Farve: Sort

C. Prefix
Skrifttype: Verdana
Størrelse: Pt. 5/9
Farve: PKA-rød

D. Logo
Logoet placeres på både forside og bagside i henholdsvis PKA-rød og negativ (hvid). Logoet skaleres til 43 mm i højden.

Kuverter

Eksempel på C4 kuverter

Kuverter
PKA’s kuverter er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation.

Endvidere er opsætning af grafik og tekst på kuverterne udført så designet tager hensyn til de krav som findes for Post Danmarks automatiserede postsystem.

A. Logo
Logoet er placeret på forsiden i kuvertens nederste venstre hjørne. Logoet er skaleret til standardstørrelsen B = 25 mm.

B. Afsenderadresse
Skrifttype: Verdana / Verdana Bold
Størrelse: Pt. 7/10
Farve: PKA-rød

C. Inderside
Indersiden af kuverten trykkes med en heldækkende farveflade i farven PKA-rød.

Eksempel på C5 kuvert

Eksempel på M5 kuvert

Eksempel på M5 mini svarkuvert

E-mailsignatur

Eksempel på e-mailsignatur

E-mailsignatur
PKA’s e-mailsignatur er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation.

I opsætningen af e-mailsignaturen må der ikke gøres brug af andre skrifttyper, formateringer, farver eller grafiske elementer, end hvad der er beskrevet her:

A. Logo
Logo placeret øverst
Mål: 40 x 77 px
Farve: PKA-rød

B. Navn
Skrifttype: Verdana Bold
Størrelse: Pt. 8/11
Farve: Sort

C. Titel / Data
Skrifttype: Verdana
Størrelse: Pt. 8/11
Farve: Sort

D. Prefix
Skrifttype: Verdana Bold
Størrelse: Pt. 8/11
Farve: PKA-rød

E. Pay-off
Er skaleret så højden på kapitæl-S
matcher navnetrækkets x-højde.
Mål: 119 x 35 px

9. Implementering

Her ses en række eksempler på hvordan de forskellige grundelementer — logo, farver, typografi, billeder og layout-elementer mv. — kan kombineres for at skabe PKA’s visuelle identitet.

Eksempler

Diverse eksempler på annoncer, plakater og postkort

10. Downloads

Herunder kan logoet i forskellige versioner samt digitale skabeloner til diverse programmer downloades.

Download skabeloner

Powerpoint Skabelon
Download: ZIP

PKA’s PowerPoint-skabelon er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation.

Her på siden ses det grundlæggende layout af master-dokumentet for PowerPoint-skabelonen. Kompositionen giver plads til korrekt visning af logo og pay-off, og sikrer samtidig optimal udnyttelse af plads til konkret indhold.

Skabelonen er designet med et antal prædefinerede standard tekststørrelser og formateringer. Det er tilladt at foretage ændringer i standard-layoutet af hensyn til det konkrete indholde og budskab – men der skal som udgangspunkt altid tilstræbes et enkelt og overskueligt visuelt udtryk.

Der må ikke tilføres andre skrifttyper (fonte) eller farver end dem, der er inkluderet i skabelonen.

Billedbank

PKA's brand- og funktionsbilleder kan hentes i høj opløsning på pka.kontainer.com.

Du skal være oprettet som bruger for at få adgang til billedbanken. For adgang, kontakt venligst:

Karen Hess, e-mail: kh@pkd.dk
Lisbeth L. Weimann, e-mail: llw@pka.dk

Download designmanual

Designmanual
Download: PDF

Download printvenlig PDF version af PKA's designmanual.

Kontakt

PKA A/S
Strandvejen 60
2900 Hellerup
T     39 45 45 45
F     39 45 45 46

ATT
Karen Hess
Brandingkoordinator og PA
T     39 45 45 04
E     kh@pka.dk

ATT
Lisbeth L. Weimann
Kommunikationskonsulent
T     39 45 45 15
E     llw@pka.dk