PKA
Visuel identitet

8. december 2014, version 1.01
Re-publicIntroduktion

PKA’s løfte overfor medlemmerne er: ”Sammen giver vi mere tilbage”.

Den visuelle identitet for PKA er, sammen med denne tilhørende designmanual udviklet og udarbejdet af designbureaet Re-public, i samarbejde med PKA og konsulent-virksomheden The Consulting Firm.

Manualen beskriver overordnede retningslinjer og regler for de grundlæggende elementer i PKA’s visuelle identitet; logo, pay-off, farver, typografi og supergrafik. Manualen henvender sig til eksterne samarbejdspartnere såsom tryksags-og skilteproducenter samt til egne medarbejdere og andre interessenter i forbindelse med udarbejdelse af både intern og ekstern kommunikation.

Logo og respektafstand


Logoets struktur og definering af respektafstand.

I enhver fremstilling af logoet skal der overholdes en minimums-respektafstand mellem logoet og kanten af det format, hvorpå logoet placeres.

Respektafstanden for logoet er defineret som højden på navnetrækket, som illustreret her. Når logoet skaleres op eller ned i størrelse, vil respektafstanden skalere tilsvarende.

Respektafstanden skal ligeledes holdes, når logoet placeres i et layout ved siden af andre grafiske elementer såsom billeder, tekst og/eller andre symboler og logoer.

Payoff og respektafstand

Payoff'ets struktur og definering af respektafstand.

PKA’s pay-off udgøres af sætningen ”Sammen giver vi mere tilbage”, sat med skrifttypen Verdana Regular. I den grafiske udformning er ordet ”Sammen” markeret med skrifttypen Verdana Bold Italic for at markerere, at der i udtalen lægges tryk på dette ord. Pay-off’en er en sammenhængende grafisk enhed, og må ikke ændres eller sættes op på anden måde end vist her.

NB!
Pay-off anvendes og implementeres altid i kontekst med PKA’s logo, og aldrig alene. Se nærmere herom på de følgende sider.

I enhver fremstilling af pay-off, skal der overholdes en minimums-respektafstand mellem pay-off’en og kanten af det format, hvorpå den placeres.

Respektafstanden for pay-off er defineret som skriftens totale ”body-height”, som illustreret her. Når pay-off’en skaleres op eller ned i størrelse, vil respektafstanden skalere tilsvarende.

Respektafstanden skal ligeledes holdes, når pay-off placeres i et layout ved siden af andre grafiske elementer såsom billeder, tekst og/eller andre symboler og logoer.

Payoff og logo (samlet)


Logo og pay-off samlet, samt definition af respektafstand.

PKA’s logo og pay-off anvendes ofte som ét samlet mærke, som vist her.

I dette mærke sidder logo og pay-off sammen i en vertikal komposition som en samlet grafisk enhed. Når logo og pay-off anvendes som et samlet mærke, må kompositionen eller de indbyrdes størrelsesforhold ikke ændres.

I enhver fremstilling af logo og pay-off som samlet mærke, skal der overholdes en minimums-respektafstand mellem mærket og kanten af det format, hvorpå det placeres.

Respektafstanden for det samlede mærke er defineret som højden på navnetrækket, som illustreret her på siden. Når logoet skaleres op eller ned i størrelse, vil respektafstanden skalere tilsvarende.

Respektafstanden skal ligeledes holdes, når mærket placeres i et layout ved siden af andre grafiske elementer såsom billeder, tekst og/eller andre symboler og logoer.

Payoff og logo (adskilt)


Læseretning, størrelsesforhold og komposition når logo og payoff optræder adskilt

For at både logo og pay-off præsenteres optimalt i forskellige implementerings-situationer, kan de to elementer anvendes adskilt fra hinanden i en variabel komposition. Dette sikrer at begge elementer kommer til sin ret og altid fremstår tydeligt læsbare.

Selvom logo kan anvendes uden tilhørende pay-off, er det ikke tilladt at anvende pay-off alene. Når logo og pay-off anvendes adskilt fra hinanden, er det vigtigt at overholde følgende retninglinier, for at sikre et konsekvent og sammenhængende udtryk:

Læseretning
Logo skal altid være placeret øverst eller til venstre for pay-off, således at logo kommer først i læseretningen; enten oppefra og nedefter – eller fra venstre mod højre.

Størrelsesforhold
For at sikre et ensartet udtryk, er størrelsesforholdet mellem de to elementer som udgangspunkt fast defineret. Således skal pay-off altid skaleres så højden på kapitæl-S matcher navnetrækkets x-højde.

Komposition
Logo og pay-off skal altid placeres i en indbyrdes komposition således at de flugter med hinandens øverste eller venstre kant. I enkeltstående tilfælde kan logo pay-off roteres 90˚ i forhold til hinanden og skaleres, så de flugter hhv. horisontalt og vertikalt. Dette er dog kun tilladt når andre kompositioner ikke er mulige.

Logo gengivelse

PKA’s logo og pay-off kan gengives i én af fire forskellige farve-kombinationer, som vist her i prioriteret rækkefølge.

Hvor det ikke er teknisk muligt eller hensigtsmæssigt at anvende farver, gengives logoet i ren en sort/hvid farve-fremstilling:PKA-Rød på hvid
Den primære fremstilling af PKA’s logo er med farven PKA-Rød, på hvid eller lys baggrund. Denne primære version anvendes som standard på tværs af alle medier og platforme.Hvid på PKA-Rød
Som alternativ til den primære fremstilling, kan farverne inverteres således at logoet fremstår hvidt på en PKA-Rød baggrundsfarve. Denne farvekombination kan anvendes frit hvor mest hensigtsmæssigt i tilfælde hvor der ønskes et mere kraftfuldt udtryk.Sort på hvid
Det sorte logo anvendes på hvid eller lys baggrundsfarve, eller på et overvejende lyst baggrundsbillede.Hvid på sort
Det hvide logo anvendes på sort eller mørk baggrundsfarve, eller på et overvejende mørkt baggrundsbillede.

2. Farver


Farvepaletten for PKA’s visuelle identitet består af de ti farver vist herunder, opdelt i hhv. primær og sekundære identitetsfarver, samt supplerende funktions-farver.

Farvekoder

Farvepaletten for PKA’s visuelle identitet består af de ti farver vist her, opdelt i hhv. primær og sekundære identitetsfarver, samt supplerende funktions-farver.

Primær identitetsfarve
Farven PKA-Rød er den primære identitetsfarve og kan beskrives som en dyb, mørkerød med en kølig tone. PKA-Rød anvendes bredt som den altovervejende farve på tværs af alle medier og platforme.

Sekundære identitetsfarver
De sekundære identitetsfarver udgøres af farverne Lys Rubin, Petrolium, Isblå og Sort. Disse farver komplimenterer den primære identitetsfarve og anvendes ligeledes på tværs af alle medier og platforme.

Dog i markant mindre omfang end PKA-Rød – se nærmere under afsnittet ”Farvehieraki”.

Funktions-farver
De supplerende funktions-farver indeholder farverne Smaragd, Jade, Violet, Lavendel og gul. Disse fem farver anvendes i begrænset omfang – primært som ”grafik-farver” til informationsgrafik og diagrammer mv. Se afsnittet ”Farvehieraki” for nærmere beskrivelse.

I eksekvering og implementering af PKA’s visuelle identitet må der ikke anvendes andre farver end specificeret her.

Primær identitetsfarve

PKA-Rød
Pantone 221 C / 220 U
CMYK: 30.100.40.0
RGB: 150.0.75
HEX: #96004b

Sekundære identitetsfarver

Lys Rubin
Pantone Rubine Red C/U
CMYK: 10.100.40.0
RGB: 210.0.80
HEX: #d20050

Petrolium
Pantone 3025 C/U
CMYK: 100.40.35.40
RGB: 0.65.90
HEX: #00415a

Isblå
Pantone 628 C/U
CMYK: 35.0.15.0
RGB: 180.225.230
HEX: #b4e1e6

Sort
Pantone Black C/U
CMYK: 0.0.0.100
RGB: 0.0.0
HEX: #000000

Funktionsfarver

Jade
Pantone: 3268 C/U
CMYK: 75.0.60.0
RGB: 0.170.130
HEX: #00aa82

Smaragd
Pantone: 7728 C/U
CMYK: 90.40.75.45
RGB: 0.80.50
HEX: #005032

Lavendel
Pantone: 7441 C/U
CMYK: 45.75.10.0
RGB: 160.90.150
HEX: #a05a96

Violet
Pantone: 2612 C/U
CMYK: 70.100.25.25
RGB: 100.0.90
HEX: #64005a

Gul
Pantone: 121 C / 120 U
CMYK: 0.25.85.0
RGB: 255.190.55
HEX: #ffbe37

Farvehieraki

Farve hieraki i prioriteret rækkefølge og mængdefordeling.

For farverne i PKA’s visuelle identitet gælder et indbyrdes hieraki, som sikrer et konsekvent og genkendeligt visuelt udtryk på tværs af alle medier og platforme. Den viste grafik herover illustrerer den prioriterede rækkefølge og forholdsmæssige mængdefordeling for brugen af farver. Dette hieraki er gældende for alle artikler som designes under PKA’s visuelle identitet.

Grafikken læses fra toppen i retning med uret og beskriver således nedenstående retningslinier.

Primær identitetsfarve
Den primære identitetsfarve, PKA-Rød, anvendes som udgangspunkt i altovervejende mængde og hyppighed.

Sekundære identitetsfarver
Kun når der er praktisk behov for mere end én farve, anvendes de sekundære identitetsfarver – og altid i viste prioriterede rækkefølge og mængde.

Funktions-farver
Det supplerende funktions-farver anvendes kun i forbindelse med informationsgrafik og diagrammer mv. (primært i PowerPoint), hvor der er konkret behov for en bredere farvepalette til markering af individuelle dele af f.eks. et cirkel- eller søjlediagram.

Den prioriterede rækkefølge og mængdefordeling vist her er ikke et udtryk for eksakte værdier, men skal ses som en overordnet guide.

3. Typografi


Den visuelle identitet for PKA omfatter brug af de to skrifttyper (fonte) Verdana og Georgia, til alle former for tekstbaseret kommunikation. Ingen andre skrifttyper end disse to må benyttes.

Fontfilerne til disse to skrifttyper er inkluderet som såkaldte systemfonte i både Microsoft Windows og Mac OSX. Begge skrifttyper er således let tilgængelige for alle interessenter, som arbejder med PKA’s kommunikation.

SkrifttyperVerdana
Verdana anvendes som den primære identitetsskrift for PKA og definerer den typografiske stil for den visuelle identitet. Verdana anvendes bredt til aller former for tekstmateriale i de fire standard-vægte vist her.

Georgia
Georgia er sekundær identitetsskrift og anvendes som alternativ til Verdana, hvor der ønskes et mere varieret og ekspressivt typografisk udtryk. Georgia anvendes i de fire standard-vægte vist her – primært til overskrifter og brødtekst i publikationer.

Verdana Pro & Georgia Pro
Ud over standard-versionerne af Verdana og Georgia, kan særlige pro-versioner af disse skrifttyperne anvendes til mere komplekse grafiske opgaver, som f.eks. design af årsrapport og magasiner. F.eks. findes der i disse versioner både condensed og light skriftsnit der kan være med til at skabe et mere varieret typografisk univers. Eksempler på de enktelte skriftsnit kan ses herover.

4. Supergrafik

PKA’s supergrafik er et dekorativt grafisk element, der anvendes som supplement til de tre bærende elementer i den visuelle identitet; logo, farver og typografi.

Implementering af supergrafikken er således ikke altid påkrævet, men anvendes i tilfælde hvor der ønskes et mere ekspressivt grafisk udtryk.

Variationer


Eksempler på variationer af supergrafik i farven PKA-Rød.

Supergrafikken er et udsnit af PKA’s logo-symbol, som er skaleret op i størrelse og beskåret så det fremstår som en abstrakt grafisk form.

Her ses fire forskellige eksempler på formmæssige variationer af PKA’s supergrafik, som hver især viser et forskelligt udsnit af det originale logo-symbol. Supergrafikken er altså ikke ét statisk billede, men kan varieres i både størrelse, beskæring og farve, som vist på de følgende sider.

Supergrafik til tryk


Baggrund: PKA-rød, 100% toning
Logo symbol: PKA-rød, 90% toning

Baggrund:
Petrolium, 100% toning
Logo symbol:
Petrolium, 90% toning

Baggrund:
Lys Rubin, 100% toning
Logo symbol:
Lys Rubin, 90% toning

Baggrund:
Isblå, 100% toning
Logo symbol:
Isblå, 80% toning

Baggrund:
Sort, 100% toning
Logo symbol:
Sort, 95% toning

Den tekniske opsætning af PKA’s supergrafik varierer alt efter hvilket medie grafikken skal indgå/produceres i. Til tryksager og print-produktion skal supergrafikken sættes op i CMYK-farver efter de guidelines som er vist herover.

Her er vist fem forskellige eksempler på både form- og farvemæssige variationer af PKA’s supergrafik – defineret med farvekoder til tryk/print-produktion.

Eksemplerne viser forskellige udsnit af det originale logo-symbol, samt eksekveringer af ”tone-i-tone” -farveprincippet med de fire sekundære identitetsfarver.

Bemærk at toningen af logo-symbolet varierer for hver farve for at opnå ensartet kontrast-effekt mellem for- og baggrund. Ved helt lyse farver (Isblå) skal toningen være stærkere, og ved helt mørke farver (Sort) skal toningen være svagere.

Supergrafik til print


Baggrund: RGB: 150.0.75 / HEX: #96004b
Logo symbol: RGB: 150.45.90 / HEX: #a32d5a

Baggrund:
RGB: 0.65.90
HEX: #00415a
Symbol:
RGB: 0.73.102
#004966

Baggrund:
RGB: 210.0.80
HEX: #d20050
Symbol:
RGB: 229.0.88
HEX: #e50058

Baggrund:
RGB: 180.225.230
HEX: #b4e1e6
Symbol:
RGB: 189.237.242
HEX: #bdedf2

Baggrund:
RGB: 0.0.0
HEX: #000000
Symbol:
RGB: 33.33.33
HEX: #212121


Den tekniske opsætning af PKA’s supergrafik varierer alt efter hvilket medie grafikken skal indgå/produceres i. Til digital skærmvisning skal supergrafikken sættes op i RGB (eller HEX)-farver efter de guidelines som er vist her på siden.

Her er vist fem forskellige eksempler på både form- og farvemæssige variationer af PKA’s supergrafik – defineret med farvekoder til digital skærmvisning.

Eksemplerne viser forskellige udsnit af det originale logo-symbol, samt eksekveringer af ”tone-i-tone” -farveprincippet med de fire sekundære identitetsfarver.

De farvekoder der er noteret her, refererer til identitetsfarverne, som er defineret under afsnittet ”FARVER”.

6. Implementering


Herunder følger en række guidelines til hvordan designelementerne implementeres på diverse formater.

BrevpapirEksempel på brevpapir

Brevpapir
BrevpapirPKA’s fortrykte brevpapir er sat op så det afspejler retningslinierne for den overordnede visuelle identitet. Logoet er placeret i øverste højre hjørne og holder kant med et felt reserveret til opsætning af brevhoved. Denne placering af logo er ens for alle typer breve og dokumenter.

A. Logo
Logo er placeret i standardstørrelsen:
B = 25 mm., med top- og højremargen på hhv. 13 og 15 mm.Visitkort

Eksempel på visitkort

Brevpapir
PKA’s visitkort er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation. De forskellige elementer på visitkortet er sat op som bekrevet her:

A. Navn / Firmanavn
Skrifttype: Verdana Bold
Karaktértype: Versaler (blokbogstaver)
Størrelse: Pt. 6,5/9
Farve: Sort

I tilfælde hvor navnet er for langt til at kunne stå på én linie, kan teksten knibes indenfor et rimeligt omfang. Alternativt sættes punktstørrelsen ned.

B. Data
Skrifttype: Verdana
Størrelse: Pt. 6,5/9
Farve: Sort

C. Prefix
Skrifttype: Verdana
Størrelse: Pt. 5/9
Farve: PKA-rød

D. Logo
Logoet placeres på både forside og bagside i henholdsvis PKA-rød og negativ (hvid). Logoet skaleres til 43 mm i højden.Kuverter

Eksempel på C4 kuverter

Kuverter
PKA’s kuverter er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation.

Endvidere er opsætning af grafik og tekst på kuverterne udført så designet tager hensyn til de krav som findes for Post Danmarks automatiserede postsystem.

A. Logo
Logoet er placeret på forsiden i kuvertens nederste venstre hjørne. Logoet er skaleret til standardstørrelsen B = 25 mm.

B. Afsenderadresse
Skrifttype: Verdana / Verdana Bold
Størrelse: Pt. 7/10
Farve: PKA-rød

C. Inderside
Indersiden af kuverten trykkes med en heldækkende farveflade i farven PKA-rød.Eksempel på C5 kuvert

Eksempel på M5 kuvert

Eksempel på M5 mini svarkuvert

E-mailsignatur

Eksempel på e-mailsignatur

E-mailsignatur
PKA’s e-mailsignatur er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation.

I opsætningen af e-mailsignaturen må der ikke gøres brug af andre skrifttyper, formateringer, farver eller grafiske elementer, end hvad der er beskrevet her:

A. Logo Logo placeret øverst
Mål: 40 x 77 px
Farve: PKA-rød

B. Navn
Skrifttype: Verdana Bold
Størrelse: Pt. 8/11
Farve: Sort

C. Titel / Data
Skrifttype: Verdana
Størrelse: Pt. 8/11
Farve: Sort

D. Prefix
Skrifttype: Verdana Bold
Størrelse: Pt. 8/11
Farve: PKA-rød

E. Pay-off
Er skaleret så højden på kapitæl-S
matcher navnetrækkets x-højde.
Mål: 119 x 35 px

Diverse eksempler


Eksempel på layout

Eksempel på layout

Eksempel på mapper og faneblade

Eksempel på musemåtte, kuglepen og USB stick

6. Downloads

Herunder kan logoet i forskellige versioner samt digitale skabeloner til diverse programmer downloades.

Download SkabelonerPowerpoint Skabelon
Download: ZIP

PKA’s PowerPoint-skabelon er sat op så designet følger retnings-linierne for den overordnede visuelle identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kommunikation.

Her på siden ses det grundlæggende layout af master-dokumentet for PowerPoint-skabelonen. Kompositionen giver plads til korrekt visning af logo og pay-off, og sikrer samtidig optimal udnyttelse af plads til konkret indhold.

Skabelonen er designet med et antal prædefinerede standard tekststørrelser og formateringer. Det er tilladt at foretage ændringer i standard-layoutet af hensyn til det konkrete indholde og budskab – men der skal som udgangspunkt altid tilstræbes et enkelt og overskueligt visuelt udtryk.

Der må ikke tilføres andre skrifttyper (fonte) eller farver end dem, der er inkluderet i skabelonen.

Download DesignmanualDesignmanual
Download: PDF

Download printvenlig PDF version af PKA's designmanual.

Kontakt

PKA A/S
Strandvejen 60
2900 Hellerup
T     39 45 45 45
F     39 45 45 46

ATT
Michael Weiland Gren
Marketingschef
T     39 45 45 19
E     mwg@pka.dk

ATT
Karen Hess
Direktionssekretær
T     39 45 45 04
E     kh@pka.dk